KINDER FYSIO

KINDER LOGO

KINDER ERGO

 

CONTACT

WWW.KINDERTHERAPIE-HEUVELLAND.NL

INFO

 

Kinderergotherapie
Marjon Nijsten-van Sambeek,
Kinderergotherapeut
Groeneweg 12, 6271 BR Gulpen
+31617055955

                  

Kinderergotherapie

Voor kinderen bij wie het leren van dagelijkse handelingen thuis, op school of in een andere leefomgeving niet vanzelf/automatisch verloopt. Hier leert het kind de handelingen zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren, zodat het ook thuis of op school lukt. Er wordt sterk vraaggericht gewerkt.
Voorbeelden van bedoelde dagelijkse handelingen: schrijven van tekst en/of getallen, veters strikken, knippen en knutselen, brood smeren, aankleden of spelen. Samen met het kind en ouders worden haalbare doelen gekozen.

1.    We oefenen de noodzakelijke voorwaarden voor deze vaardigheden (zoals fijne motoriek, ontwikkelen van voorkeurshand) spelenderwijs, met allerlei materialen zoals jongleermaterialen, klei, scheerschuim, hangmat, knikkers, kralen, bordkrijt, constructiemateriaal.

2.    We trainen de vaardigheden bijvoorbeeld schrijftraining of kniptraining en oefenen het planmatig werken tijdens deze vaardigheden.

3.    Er is speciale aandacht voor het verstevigen van het zelfvertrouwen, omdat dit meestal een grote rol speelt in het geheel.

4.    Ook kijken we samen met ouders en school naar de omgeving waar het kind handelingen uitvoert. Soms is het noodzakelijk de opdrachten aan te passen, een andere pen te geven, een betere plaats in de klas te realiseren.

5.    Tevens kan advies gegeven worden rondom zintuiglijke informatieverwerking, vrijetijdsbesteding en speelgoed.

6.    Een echte aanrader is mijn boek, speciaal voor ouders geschreven. Het staat boordevol ideeën en foto’s. Titel: “Stimuleren van handigheid bij kinderen” a E12,50.                                                                                             

           www.kinderergotherapiegulpen.nl