KINDER FYSIO

KINDER LOGO

KINDER ERGO

 

CONTACT

WWW.KINDERTHERAPIE-HEUVELLAND.NL

INFO

 

Adinda Kuypers, logopediste en dyslexiedeskundige
Marie-Louise Schreurs, logopediste
Angelique Haassen: logopediste
en spraak-taal pathologe
Logopediepraktijk Gulpen
Molenweg 15a, 6271 JN Gulpen
043-4504226
adinda@logopediegulpen.nl

 

Kinderlogotherapie

Wanneer is logopedische behandeling aangewezen?
Er is enerzijds de groep kinderen die problemen heeft in de communicatie, en anderzijds de leerlingen met dyslexie.
Welke kinderen met problemen in de communicatie komen bij de logopedist terecht?
Hierbij kun je denken aan kinderen:

  • die hees zijn door stemmisbruik en/of verkeerd gebruik van hun stem
  • met foutieve mondgewoonten (zoals open mondgedrag en slikken met de tong tegen de tanden), waardoor een afwijkende beet kan ontstaan
  • die niet goed verstaan worden door articulatieproblemen
  • met beginnend of gevorderd stottergedrag
  • die taalproblemen hebben; dit kunnen problemen zijn in de klankontwikkeling, het verbuigen en vervoegen van woorden, de zinsbouw, de woordenschat, het vertellen van een verhaal en/of het kunnen voeren van een gesprek
  • met problemen in de luistervaardigheden
  • die slechthorend zijn
  • die uitvallen op de beginnende geletterdheid, waardoor de overstap naar het aanvankelijk lezen bemoeilijkt wordt

Leerlingen met dyslexie kunnen terecht bij de logopedist die zich gespecialiseerd heeft tot dyslexiebehandelaar. Onze praktijk heeft op dit vlak veel ervaring.
De behandeling vindt plaats in overleg met ouders, peuterspeelzaal of school en eventuele andere betrokkenen.